Schets de beste route

Milieunormen, beleid van de overheid en de verwachtingen van huurders doen de collectieve vastgoedbelangen wankelen. Oxand ondersteunt woningcorporaties bij het digitaliseren van assets, het verminderen van de CO2-uitstoot, het opstellen van lange termijn investeringsplannen en bij het onderbouwen van investeringsbeslissingen. In dit complexe krachtenveld helpt Oxand je het juiste pad te bepalen.

Woningcorporaties

Begrotingsconstructie & planning voor elk jaar

Word je vaak geconfronteerd door je medewerkers en/of toeleveranciers met onverwachte investeringsvoorstellen? Hoe verder weg in de tijd, hoe lastiger het wordt om budgetten te bepalen en gedetailleerde planningen te maken. Oxand helpt bij het vereenvoudigen van het CAPEX budget door een scherper perspectief te geven op de noodzaak van investeringen.

Een betere onderbouwing van nut en noodzaak van investeringen bij aanvang van of gedurende het lopende boekjaar

Lukt het in jouw organisatie onvoldoende om daadwerkelijk te onderbouwen “waarom” investeringen nodig zijn en “wat” de gevolgen zijn als ze niet worden gerealiseerd. Oxand stelt je in de gelegenheid om zelfs gedurende het boekjaar nog bij te sturen.

Een langetermijnvisie ontwikkelen op het verloop van CAPEX voor jouw organisatie

Vindt je organisatie het lastig om investeringsplannen voor de lange termijn op te stellen? Zijn ze gebaseerd op onzekere financiële aannames? Oxand helpt bij het ontwikkelen van een lange termijn visie op CAPEX-behoeften. Onze methodiek en software zijn zodanig ingericht dat je maximaal wordt gefaciliteerd bij het opstellen, communiceren en controleren van de realisatie van het lange termijn investeringsplan.

Hoe we helpen

Objectief, datagestuurd beslissingen nemen

Overzicht van investeringen voor de komende jaren

Energieverbruik verminderen

Je energietransitie aansturen en tegelijkertijd je risico’s beperken?

Neem contact op