Juridische kennisgeving

VOORWAARDEN

De informatie op deze website is bedoeld voor gebruik door klanten, investeerders, partners en andere personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van OXAND. De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld; OXAND garandeert echter niet de volledigheid of juistheid ervan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt aan een persoon als gevolg van het gebruik ervan. OXAND heeft het recht om op elk moment informatie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

EDITOR

OXAND SAS 49 avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon France Telefoon : + 33 (0)1 60 39 52 51 E-mail : contact@oxand.com

Directeur publicatie : Edwin TIMMER Contact persoonsgegevens: RGPD@oxand.com

OXAND is een S.A.S. met een kapitaal van € 269.830,00 R.C.S MELUN SIRET 443 069 455 00048 Nummer TVA FR14443069455 Nummer CNIL 818361 v 0

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het copyright van deze website behoort toe aan OXAND. Geen enkele reproductie van de inhoud van deze website is toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. © OXAND en Oxand Simeo™ zijn geregistreerde handelsmerken van OXAND. Elk handelsmerk, dienstmerk en/of merknaam dat op de OXAND-site verschijnt en dat geen geregistreerd handelsmerk van OXAND is, behoort toe aan de eigenaar ervan.

PRIVACYBELEID

OXAND verzamelt geen persoonlijke informatie, behalve wanneer een persoon dergelijke informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen of via een ander communicatiemiddel via de OXAND-website. OXAND verbindt zich ertoe passende veiligheidsmaatregelen te nemen, in overeenstemming met de industrienormen, om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van gebruikers die door de OXAND-website wordt verzameld, te garanderen. Op verzoek stelt OXAND gebruikers in staat om eerder ingediende persoonlijke informatie bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

COOKIES

OXAND gebruikt cookies om bezoekers en geregistreerde gebruikers van de website te identificeren om informatie en diensten voor elk individu te personaliseren. Indien u dit wenst, kunt u uw webbrowser zo instellen dat cookies van onze website niet langer worden geaccepteerd. Als u echter het gebruik van cookies van onze website weigert, merkt u mogelijk een daling van de prestaties of verliest u de toegang ertoe.

OPSCHORTING OF WEIGERING VAN TOEGANG

OXAND heeft het recht om de toegang tot haar website op te schorten, los te koppelen, te weigeren of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

GRAFISCHE CREATIE EN ONTWIKKELING

Webdesign : Emilie Mignon

Integratie en ontwikkeling : Steven DIAI

WEBSITE ONDERHOUD

Pichinov 25 route de la Gleyzette 31120 LACROIX FALGARDE France Telefoonnummer : + 33 (0) 6 14 18 69 22

contact@pichinov.com

WEBHOSTING

Google Nederland (Eemshaven) Datacenter dat gebruik maakt van 100% hernieuwbare energie