Filtres références
  • Alle
  • OPENBARE RUIMTE

Duurzaam partnerschap tussen Oxand en Château de Fontainebleau

Lees meer

Provincie Noord-Holland

“In samenwerking met de provincie heeft Oxand drie leerzame trainingen ontwikkeld op het gebied van risicomanagement, onderhoudsmanagement en levenscyclusmanagement, waarbij theorie en praktijk aan de orde komen.”

Provincie Utrecht

“Oxand is zeer kundig, werkt snel en professioneel en de kwaliteit was boven verwachting.”

Directie, Consortium De Groene Boog

“Oxand is zeer professioneel en kundig en doet altijd net dat stapje extra. Ze leveren wat er beloofd is, deadlines worden nagekomen en afspraak is afspraak.”

Directie, Consortium GelreGroen

“Oxand medewerkers zijn waardevolle consultants op het gebied van assetmanagement, bidmanagement en DBFM contracten”.

Directeur, Cultureel erfgoed

“Oxand helpt ons alle risico’s in kaart te brengen van de gebouwen die horen bij ons cultureel erfgoed en welke gebouwen aangepakt moeten worden vanwege de staat waarin ze verkeren. Zo weten we welke risico’s er zijn en of ze te maken hebben met bijvoorbeeld energiebesparing, klimaatbeheersing, energiemanagement of brandveiligheid.”

Technisch directeur, Woningcorporatie

“Onze uitdaging is een duurzame en klimaat verantwoorde aanpak te implementeren door CO2 reductie, energiebesparing en verlaging van bouwkosten. We hebben Oxand hiervoor gekozen omdat ze meer dan 20 jaar expertise in huis hebben op het gebied van besluitvormingsprocessen en het managen van data over bouwcomponenten.”