Op naar een duurzaam en robuust asset management

Door snelle en grote wijzigingen in de economische, sociale en ecologische context, verandert de positie van de overheid. De wensen en verwachtingen van alle stakeholders lopen sterk uiteen. Wij helpen gemeenten bij keuzes over investeringen in het assetportfolio om achterstalligheid in te lopen of voor te blijven, duurzaamheidswinst te behalen en de energietransitie mogelijk te maken. Daar waar nodig helpen wij de organisatie te optimaliseren.

Openbare

Vergroot je portfolio kennis en boek efficiencywinst

Krijg een gedetailleerd overzicht van je asset portfolio uitgesplitst naar component in een unieke tool.

Anticipeer op veroudering van de assets in de openbare ruimte en beheers risico’s en vermijd onnodige kosten

Simuleer investerings- en onderhoudsscenario’s op basis van je inzet en beperkingen.

Stel geoptimaliseerde datagedreven lange termijn asset planningen op waarmee je aantoonbaar invulling geeft aan je klimaat- en energiedoelstellingen

Draag bij aan de kwaliteit van leven van je inwoners, bedrijven en bezoekers. Zorg voor een aantrekkelijke, duurzame en schone openbare ruimte. Reduceer de milieubelasting van je asset portfolio onder meer door beperking van de CO2 uitstoot en optimalisatie van de milieu-kostenindicator.

Wij staan voor

Maximale benutting van de waarde van beschikbare data over je asset portfolio

Maximale meerwaarde van iedere geïnvesteerde euro in je asset portfolio

Wendbare investeringsscenario’s (CAPEX en OPEX) om snel in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke en politiek-bestuurlijke voorkeuren

Alignment van je organisatie met scherpe doelen, heldere processen en adequate informatievoorziening

Formuleer je asset management strategie en sorteer voor op de toekomst van smart governance

Neem contact op
contact oxand