Voorspellen en anticiperen

Wij helpen onze klanten bij het inzichtelijk maken en voorspellen van hun toekomstig assetportfolio. Hierdoor kunnen zij anticiperen op risico’s, doelstellingen realiseren zoals bijvoorbeeld Co2 reductie’ en betere prioriteiten stellen in hun investeringsstrategie. Door risicoanalyses en investerings- en onderhoudsscenario’s te simuleren, helpen onze consultants bij het maken van de juiste budgetbeslissingen.

Vergroot je portfolio kennis

Wanneer je veel assets bezit, kun je het overzicht verliezen. Wij helpen je bij het in kaart brengen van jouw asset portfolio.

Implementeer risico gestuurd asset management

Profiteer van onze expertise, algoritmische modellen die veroudering van assets voorspellen en de risico-impact op jouw waarden of doelstellingen weergeeft. Deze expertise komt voort uit grote datasets en studies die door zowel interne als externe deskundigen zijn gemodelleerd. Onze klanten valideren deze gegevens.

Plan de energietransitie van jouw asset portfolio

Voldoe aan wet- en regelgeving en beleid door een optimaal meerjareninvesteringsplan op te opstellen met inzicht in je duurzaamheidstransitie en Co2-reductie.

Ontwikkel een kosten-, risico- en duurzame aanpak om je ROI te bepalen

We helpen je bij het voorspellen van de levensduur van je assets voor de komende jaren. Verhoog je ROI en hou grip op je cash flow. Verminder onderhoudskosten en krijg controle op onverwachte uitgaven.

Onze toegevoegde waarde

Risicobeheersing

Inzicht in actuele en toekomstige assets

Simuleer CAPEX en OPEX kosten

Kies het optimale investeringsplan