Turner & Townsend heeft samen met Oxand de tender Toetsen deelleveringen en periodieke opgaven voor het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BaHo) gewonnen. Deze opdracht is uitgeschreven vanuit de raamovereenkomst Financieel-Economische Dienstverlening (SROK FED) waarin Turner & Townsend samen met combinant IGG Bouweconomie actief is. 

We beschouwen deze opdracht als startpunt om ook op andere projecten en in andere sectoren gezamenlijk aan de slag te gaan. Onze complementaire bedrijfsprofielen, de combinatie van (inter)nationale kennis & ervaring op financieel vlak in PFI & DB(F)M(O)-projecten en hoogwaardige technische kennis & ervaring bij asset eigenaren en beheerders in uiteenlopende sectoren, maakt dat we ernaar uitkijken onze samenwerking uit te breiden en te professionaliseren. Dit om nog meer van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. Op naar een duurzame en vruchtbare samenwerking.

> Terug naar nieuws