Wat hebben we gedaan?

  • Asset management volwassenheidsanalyses uitgevoerd
  • Roadmap voor (professioneel) asset management geformuleerd
  • Roadmap geïmplementeerd
  • Training asset management georganiseerd

Toegevoegde waarde

Objectieve evaluatie van de volwassenheid van het asset management binnen de gemeente

Opstellen van een roadmap om het asset management te verbeteren

Commitment van het team om de roadmap te implementeren