Wat hebben we gedaan ?

  • Volwassenheidsassessment van de risico’s conform de eisen van ISO 31000 uitgevoerd
  • Risico management framework ontworpen
  • Organisatie doelstellingen verbonden aan de techniek
  • Ondersteund bij besluitvorming

Toegevoegde waarde

Oplossen van tekortkomingen conform ISO 31000

Gebruik van eenduidige taal en terminologie binnen het management team op het gebied van risico management

Stevige basis om te komen tot integrale besluitvorming