Wat hebben we gedaan?

  • Selectie gemaakt voor een representatieve pilot van gewapende kunstwerken zodat extrapolatie kan plaatsvinden voor het gehele asset portfolio
  • De restlevensduur risicogestuurd gemodelleerd waarbij gebruik gemaakt is van de actuele technische conditie van de kunstwerken
  • Restlevensduur geëxtrapoleerd van de pilot naar het portfolio
  • Vervangingskosten bepaald
  • Financiële reserveringen geanalyseerd met als resultaat een CAPEX planning tot 2067

Toegevoegde waarde

Betrouwbare risicogestuurde modellering voor bepaling van de restlevensduur van gewapende kunstwerken

Gevalideerde boekwaarden

Zicht op noodzakelijke jaarlijkse afschrijving

Reserveringsplanning voor onderhouds- of vervangingskosten