Wat hebben we gedaan?

  • Identificatie en kwantificatie van de verbeterpunten met betrekking tot ISO55001
  • Creëren draagvlak bij het management en in de organisatie voor de veranderingen
  • Ontwikkeling en implementatie van ISO 55001

Toegevoegde waarde

Afname van organisatorische en technische risico’s

Behalen van het ISO 55001 certificaat en hierdoor erkenning van de professionele organisatie

Bewijs voor goed beheer en onderhoud van de terminal installaties op een efficiënte, duurzame en kostenefficiënte manier, afgestemd op de strategische doelen van de luchthaven

Betere invulling, begrip en kennis van de asset management rol richting de klant (luchthaven) en onderaannemers