Efficiënte en automatische integratie en duurzaamheidsparagraaf DuPa 2.0 in taxaties

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de grote taxatiekantoren en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed een nieuwe duurzaamheidsparagraaf (DuPa) 2.0 geïntroduceerd.

In opdracht van de banken is verplicht gesteld om vanaf half februari deze paragraaf op te nemen in taxatierapporten. Eveneens worden vanaf dat moment Environmental Social Governance (ESG) factoren meegenomen bij het berekenen van de marktwaarde van vastgoed. Indien de taxateur geen duurzaamheidsparagraaf opneemt in het taxatierapport, wordt deze teruggestuurd.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de waarde van vastgoed, al dan niet gedreven door regelgeving. Daarom is het belangrijk te weten hoe een gebouw scoort op energieprestaties en klimaatrisico’s en hoe toekomstbestendig een gebouw is. In de nieuwe duurzaamheidsparagraaf DuPa 2.0 moet informatie worden vastgelegd over onder andere het werkelijke en genormaliseerde energieverbruik in het gebouw, installaties, isolatie, overstromings-, aardbevings- en bodemdalingsrisico.

Hierdoor leveren banken een positieve bijdrage aan verduurzaming en helpen hun klanten bij het verduurzamen van vastgoed. De paragraaf dwingt taxateurs namelijk om de vastgoedwaarde te koppelen aan duurzaamheid en klimaatrisico’s.

Oxand zet zich samen met Blue Module en FluX in voor een efficiënte integratie van de duurzaamheidsparagraaf 2.0 in taxatierapporten. Met FluX (marktleider in taxatiemanagementsoftware) en Blue Module (door banken erkende aanbieder van ESG-data), is het mogelijk geworden om de nieuwe duurzaamheidsparagraaf vanaf half februari 2024 in de taxatiesoftware van FluX in te voeren, als ook via de software van Blue Module. Oxand levert hiervoor de vereiste informatie over verduurzamingskosten, en -maatregelen.

>>Klik hier voor de meer info<<

 

Onderscheidende lange termijn scenario aanpak en methodiek om vastgoed te verduurzamen

De nieuwe duurzaamheidsparagraaf sluit aan bij ESG-rapportage. Een verplichting die beursgenoteerde en grote organisaties al hebben, om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en bijbehorende prestaties en risico’s. Steeds meer bedrijven gaan of zijn al aan de slag met ESG. 

Oxand zet zich in om de verduurzaming van vastgoed te stimuleren en versnellen. Dit doen wij met een praktische en datagedreven aanpak.  

Data wordt steeds belangrijker. Met data kunnen op basis van feiten analyses uitgevoerd worden waardoor de impact van ESG en klimaat op vastgoed veel duidelijker, betrouwbaarder en voorspelbaar wordt. Oxand verzamelt al meer dan 20 jaar vastgoeddata. Hierdoor is informatie beschikbaar van meer dan 50 miljoen m2 aan vastgoed. Dit bestaat uit onder andere verouderingsgegevens en energieprestatiegegevens van bouwcomponenten, onderhouds- en vervangings- en verduurzamingskosten. Als ook informatie over de impact van maatregelen op de kosten, risico’s, levensduur en verduurzamingsprestaties van vastgoed.

Met klantdata en onze vastgoeddata maken wij vastgoedportefeuilles snel geografisch inzichtelijk, meetbaar en concreet om continue grip te houden, tijdig bij te sturen en in control te zijn.

Met een onderscheidende scenario aanpak en methodiek, kunnen wij met de data verschillende scenario’s voor verduurzaming (onderbouwd) doorrekenen en vergelijken. Zodat in 1 oogopslag te zien is wat de impact van (de benodigde en gewenste) verduurzamingsmaatregelen is op de kosten, risico’s en prestaties van vastgoed, voor nu en in de toekomst.

In de scenario’s kunnen investeringen uitgespreid worden in de tijd, vanwege bijvoorbeeld beperkingen van budgetten, risico’s en/of gefaseerde verduurzaming voor 2030, 2040 en 2050. En kan de samenhang met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP/DMJOP), meerjaren investeringsprognose (MOIP) of Lange Termijn Asset Programmering (LTAP) meegenomen worden.

Hiermee dragen wij bij aan:

  • De juiste (investerings)beslissingen
  • Feitelijke onderbouwing voor besluitvorming
  • Professionalisering van de vastgoedportefeuille
  • Bewaken van risico’s 
  • (Paris Proof) doelstellingen ook echt realiseren

Formuleer samen met Oxand uw lange termijn scenario aanpak om uw vastgoed te verduurzamen

>>Wilt u meer informatie? Laat hier uw gegevens achter << >>U kunt ook direct een vrijblijvende kennismaking plannen bij 1 van onze collega’s via deze link<<

> Terug naar nieuws