ISO 55001 assessment en opzetten strategisch asset management

Klant

Nederlands vervoerbedrijf in het stads- en streekvervoer

Doel van het project

Het vervoersbedrijf is gebonden aan een beperkt aantal strategische KPI’s met betrekking tot RAMS aspecten (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid). Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de infrastructuur en de vloot te beheren, inclusief het onderhoud, reparaties en vernieuwingen. Conform de eisen van de concessie moet voldaan worden aan de ISO 55001.

Met het oog op het behalen van de ISO 55001 certificering had het vervoersbedrijf behoefte aan inzicht in de asset management performance en een praktische aanpak voor de verbeterpunten om aan de certificering te voldoen.

 

Wat hebben we gedaan?

  • ISO 55001 assessment uitgevoerd
  • (strategisch) asset management plan ontwikkeld
  • Management review gestructureerd
  • Training asset management verzorgd voor de medewerkers van het vervoersbedrijf

Toegevoegde waarde

  • De klant heeft voorsprong op concurrenten
  • Alignement door het linken van management en uitvoering en vice versa
  • Integratie en prioritering van en in het interne verbeterprogramma
  • Een extra impuls voor het interne verbeterprogramma
  • Verbetering van draagvlak voor het behalen van ISO 55001 certificering
  • Opvolging van aanbevelingen om te voldoen aan ISO 55001 certificering