ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT

ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT

INTRODUCTIE

INLEIDING

Onze klanten bezitten of exploiteren assets in Real Estate, Infrastructuur, Energie of Industrie en zijn op zoek naar het ideale evenwicht tussen risico’s, prestaties en kosten, naargelang hun strategie. Wij ondersteunen u bij het beheer van de prestaties van uw assets gedurende hun hele levensduur en bij het maximaliseren van de waarde ervan.

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Verhoog de netto contante waarde van uw exploitatie met 20%
  • Verhoog de beschikbaarheid van uw asset portfolio met 10%
  • Verlaag uw uitgaven voor onderhoud en vernieuwing met 30%
  • Zorg voor een degelijk beslissingskader
  • Kies de beste investeringsstrategie die uw bedrijfsdoelstellingen en langetermijnstrategie volledig integreert
Overzicht van de total cost of ownership van uw asset portfolio met inbegrip van kosten van risico's en de CAPEX/OPEX.

Verbeter de prestaties van uw assets

Wij bieden u ondersteuning bij het nemen van beslissingen om de prestaties van uw assets te verbeteren. Neem de juiste beslissingen wat betreft uw begroting en zorg tegelijkertijd voor een goede balans tussen investeringen, risico’s en vereiste middelen op de korte, middellange en lange termijn.

Onze solutions zijn gebaseerd op voorspellende data-analyse, die in onze Simeo™ software zijn geïntegreerd, en onze expertise op het vlak van asset management (levenscyclus) en veroudering en risico management, conform de ISO 55000-norm.

Neem de juiste beslissingen tijdens de levensduur van uw assets

Wij ondersteunen u in elke fase van de levenscyclus van uw assets om zo het juiste integrale plan op te stellen vanaf het ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud op lange termijn.

Wij helpen u bij het vastleggen van uw asset managementstrategie en -planning en consolideren uw investeringsstrategie tijdens due-dilligence-onderzoeken en overnames. U bent in staat de betrouwbaarheid van uw asset portfolio aan te tonen en te verbeteren en tegelijkertijd de prestaties van uw assets op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid te verbeteren.

Risicomatrix met inzicht in de verdeling van het aantal kritieke assets in uw asset portfolio, verspreid over uw acceptatieniveaus.

Deze grafieken worden ondersteund door Simeo™

Passing on an instant review in appearance We suspected it absolutely was your internals from your 6105 diver replanted in fake watches a more modern circumstance, so I set it up to at least one aspect regarding attention later on.