SIMEO Software

INLEIDING

INLEIDING

Simeo™ is beproefde software voor de besluitvorming bij Asset Performance Management en Project Performance Management en is gebaseerd op meer dan 15 jaar verouderings- en kostendata.

Het optimaliseert de total cost of ownership en verbetert uw prestaties, beheerst de kosten en vermindert risico’s in verschillende sectoren voor bedrijven met kapitaalintensieve (fysieke) assets. Het helpt u om belangrijke uitdagingen aan te gaan op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

> 600

soorten assets

> 70.000

km geanalyseerde infrastructuur

> 1.200

verouderingsmodellen

> 40

miljoen m²
geanalyseerd vastgoed

HOOFDKENMERKEN

HOOFDKENMERKEN

KOSTEN- EN RISICOSIMULATIE

 • Prognose van de prestaties van uw assets
 • Precieze identificatie van de risico’s van uw assets
 • Prioritering bij CAPEX- en OPEX-uitgaven, volgens risiconiveaus
 • Verhoogt tot 10% de beschikbaarheid van uw assets

DIAGNOSE VAN DE ASSETS

 • Een beter inzicht verkrijgen in uw assets
 • Uw kennis van en inzicht in de risico’s en mate van kritiekheid van uw assets vergroten
 • Het faciliteren van (samenwerking in) asset management

VERGELIJKING VAN ONDERHOUDSSCENARIO’S

 • De evolutie van uw assets op korte, middellange en lange termijn simuleren
 • De levenscyclus van uw assets voorspellen
 • De betrouwbaarheid van economische modellen verbeteren en tot 30% op uw CAPEX en OPEX besparen

GEBRUIKERSNIVEAUS

GEBRUIKERSNIVEAUS

SIMEO LIGHT
SIMEO INTERMEDIATE
SIMEO ADVANCED

CLASSICPROEXPERT
Assets, risico’s en KPI'sVereenvoudigde diagnose
Multirisico modellering
CAPEX/OPEX scenario’s en simulatiesDynamische aanpassingen van onderhouds- en vernieuwingsplannen
Automatische aanmaak van onderhouds- en vernieuwingsplannen
Kwalitatieve inschatting van de gevolgen
Database (ratio's van kosten en veroudering
Kwantitatieve risico beoordelingSamenloop van risico's (kosten, niet beschikbaarheid, Monte Carlo analyses, etc)
Maatregelen veroorzaakt door risico's
Kwantitatieve inschatting van de gevolgen
Opzetten van de wetmatigheden qua veroudering
BesluitvormingDashboard van uitgaven versus risico’s
Een configureerbaar dashboard
Inventarisatie van de risico's
Veroudering

BESCHIKBAAR VOOR ALLE GEBRUIKERS

Digitaal
 • Samenwerkend
 • Digitaal documentenbeheer
 • Gebruikersbeheer (profielen, rechten)
 • Traceerbaarheid van de acties
 • Toepasbaar voor devices (tablet, pc)
 • Opleidingen
IT-ondersteuning
 • Integratie (in toepassingen van derden): BIM, CMMS, GIS, gedelegeerde authenticatie, API)
 • Integratie / maatwerk

DE BROCHURE
DOWNLOADEN

OK
close-link

OK
close-link

OK
close-link