REAL ESTATE & INFRASTRUCTUUR

REAL ESTATE & INFRASTRUCTUUR

INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Wij ondersteunen asset owners, exploitanten, aannemers en beheerders in Real Estate en Infrastructuur bij het optimaliseren van de prestaties van hun assets en hun investeringsprojecten. Met onze hoogopgeleide consultants en beproefde besluitvormingssoftware ondersteunen wij u graag bij het in balans brengen van prestaties, kosten en risico’s.

REAL ESTATE

UITDAGINGEN

Hoe neemt u de juiste beslissing, hoe stemt u uw strategisch beleid af op uw operationele activiteiten, hoe meet u de prestaties van uw asset portfolio en hun project in de tijd, hoe maakt u van uw onderhoudskosten een bron van inkomsten, hoe past u zich aan de digitalisering van de economie aan en blijft u toch vernieuwend in uw strategie?

WAT BIEDEN WIJ

Als antwoord op deze vragen hebben wij onze solutions en methodieken uitgerold en uitgebreid om uw uitdagingen aan te gaan:

 • Wij helpen u bij het opstellen van uw meerjarenplan, uw strategisch vastgoedplan en het masterplan voor uw vastgoed
 • Wij ondersteunen uw risicobeheer bij uw grote uitdagingen: veiligheid, continuïteit van de activiteiten, arbeidsomstandigheden, merkimago, milieu etc.
 • Wij zorgen dat uw asset management voldoet aan de ISO 55000-norm
 • Wij genereren CAPEX/OPEX-voorspellende simulaties en analyses met onze Simeo™ software

TOEGEVOEGDE WAARDE

Met onze  Simeo™ software leveren onze consultants maatwerk, als antwoord op uw verschillende behoeftes:

 • Structurering en vormgeving van de kennis van uw assets
 • Versterking van het risicobeheer met betrekking tot veiligheid, continuïteit van de activiteiten etc.
 • Besparing tot 30% op lopende onderhoudskosten
 • Op het juiste moment preventief onderhoud uitvoeren om grote investeringen te kunnen uitstellen
 • Anticiperen op maatregelen om hun gevolgen en kosten tot een minimum te beperken
 • Inzicht vergroten op technisch en financieel vlak om op behoeftes te anticiperen en aan bepaalde werkzaamheden voorrang te geen

INFRASTRUCTUUR

UITDAGINGEN

De economische en technische prestaties van uw infrastructuur en het behoud van een hoog niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in de loop van de tijd, zijn van cruciaal belang.

Dergelijke uitdagingen kunnen gepaard gaan met financiële investeringen die nodig zijn voor de verbetering, uitbreiding en vernieuwing van uw assets.

WAT BIEDEN WIJ

Wij helpen u bij het oplossen van uitdagende problemen, ondersteunen u bij verbetering in uw besluitvorming binnen uw projecten:

 • Prioriteiten stellen voor CAPEX/OPEX gedurende de levensduur van uw assets met onze beproefde Simeo™ software
 • Het modelleren van de veroudering van de assets gedurende hun volledige levensduur
 • Tijdig de juiste beslissingen nemen tegen de optimale kosten
 • Uw asset management verbeteren in overeenstemming met internationale normen (ISO 55000)

TOEGEVOEGDE WAARDE

Met onze  Simeo™ software leveren onze consultants oplossingen op maat, gericht op uw vraag:

 • Gegevens over uw assets verzamelen en analyseren om de beste beslissingen te nemen
 • De risico’s met betrekking tot uw assets evalueren om de levensduurkosten te optimaliseren
 • Een verlaging tot 30% van de uitgaven voor onderhoud en vernieuwing
 • Met ons borgt u kosten, doorlooptijd en prestaties en beperkt u risico’s voor grote infrastructurele projecten in de ontwerp-, bouw-, exploitatie- en onderhoudsfase

OK
close-link

OK
close-link

OK
close-link