ENERGIE & INDUSTRIE

ENERGIE & INDUSTRIE

INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Wij ondersteunen asset eigenaren en exploitanten in de Energie en Industrie bij het optimaliseren van de prestaties van hun fysieke assets en hun investeringsprojecten. Met onze hoogopgeleide consultants en beproefde besluitvormingssoftware ondersteunen wij u bij het in balans brengen van prestaties, kosten en risico’s gedurende de levenscyclus van uw (industriële) installaties of uw grote investeringsprojecten voor nieuwbouw of bestaande installaties.

ENERGIE & INDUSTRIE

UITDAGINGEN

Hoe identificeert en schat u de kritieke risico’s van uw assets in en beperkt u dit tijdens de levenscyclus (ontwikkeling, modernisering, langetermijnexploitatie, buitendienststelling)? Om zo de economische en technische prestaties van uw installaties veilig te stellen en te verbeteren met behoud van een hoog niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid? Een juiste besluitvorming die rekening houdt met onzekerheden uit de praktijk kan zorgen voor meer ruimte voor bijvoorbeeld de veiligheid en winst. Door te beoordelen hoe groot het risico is dat uw project zijn begroting of planning overschrijdt of niet aan de prestatiedoelstelling of- specificaties voldoet, vergroot u de kans op een succesvol project.

WAT BIEDEN WIJ

Wij helpen u met uw uitdagingen, en bij het ondersteunen en verbeteren van de besluitvorming binnen uw projecten (nieuwbouw, modernisering, langetermijnexploitatie, buitendienststellling) met:

 • Onze beproefde Simeo™ software voor risicogestuurde CAPEX/OPEX-voorspellingssimulaties en – analyses
 • Onze grondige kennis en beheersing van de belangrijkste internationale normen op het gebied van asset management (ISO 55000), risico management (ISO 31000) en veroudering (IEAE NS-G-2.12 voor kernenergie)
 • Onze uitgebreide expertise op het gebied van risico’s, verouderingsmechanismen- en modellen, activiteiten, kostenberekening etc.) en bewezen staat van dienst bij het ontwerp en de uitvoering van programma’s voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid

TOEGEVOEGDE WAARDE

Met onze Simeo™ software leveren onze consultants maatwerk gericht op uw vraag:

 • Verruimen van kennis rondom de risico’s van uw industriele assets in de loop van de tijd
 • Verbeteren van de toewijzing van uw (financiële en personele) middelen voor engineering- en onderhoudsactiviteiten en de algehele betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en prestaties van uw assets maximaliseren
 • Tijd uitsparen bij de geplande en ongeplande buitendienststelling
 • Ondersteuning van de besluitvorming bij een belangrijke CAPEX-investering
 • Ondersteuning bij de informatievoorziening en communicatie met uw topmanagement, partners en (inter)nationale toezichthouders

Enkele cijfers van eerdere casestudy’s

 • Vermindering met 10% van de jaarlijkse OPEX-uitgaven voor een gasbedrijf
 • Vermindering met 20% van het 10-jaren investeringsplan (met zekerheid van een hoog veiligheids- en beschikbaarheidsniveau van de systemen) voor een energiebedrijf
 • Verlenging, met meer dan 10 jaar, van de werking van meerdere units van een operator van een kerncentrale
 • Verlenging, met meer dan 20 jaar, van de werking van kritieke installaties van een petrochemisch bedrijf

OK
close-link

OK
close-link

OK
close-link