Juridisch advies

ALGEMEEN

De informatie op deze website is bedoeld voor onze klanten, investeerders, partners en iedereen die interesse heeft in de activiteiten van Oxand. De informatie op onze website is te goeder trouw samengesteld; Oxand is niet aansprakelijk voor de eventuele onvolledigheid of onnauwkeurigheid van deze informatie, noch voor verliezen of schade die iemand zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik ervan. Oxand kan op elk moment gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen.

 

WEBSITE EDITOR

OXAND SAS
49 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon (Frankrijk)
Telefoonnummer: + 33 (0)1 60 39 52 51
E-mail: contact@oxand.com

Verantwoordelijke voor publicatie : Edwin TIMMER
Contact over persoonlijke data : RGDP@oxand.com

Oxand is een SASU, met een kapitaal van: € 269.830,-
R.C.S MELUN
SIRET 443 069 455 00048
BTW nummer FR14443069455
CNIL nummer 818361 v 0

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht voor deze website behoort toe aan Oxand. Zonder voorafgaande toestemming mag dit materiaal niet worden gereproduceerd. Alle overige intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. © Oxand en Simeo™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Oxand. Alle handelsmerken, dienstmerken en/of handelsnamen die op de website van Oxand voorkomen en geen Oxand-handelsmerken zijn, behoren toe aan hun eigenaren.

 

PRIVACYBELEID

Oxand verzamelt alleen persoonsgegevens wanneer deze personen informatie uit vrije wil ter beschikking stellen, zoals onder meer door het sturen van e-mails of andere mededelingen of via de website van Oxand. Oxand neemt in overeenstemming met de normen binnen de sector, de nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en privacy te waarborgen van informatie die wordt verzameld over gebruikers van de Oxand website. Oxand stelt gebruikers op verzoek in staat eerder ingediende persoonlijke informatie bij te werken, te verbeteren of te verwijderen.

 

COOKIES

Oxand gebruikt cookies voor de identificatie van bezoekers van haar website zodat wij u meer informatie en diensten op maat kunnen bieden. U kunt uw browser zo configureren dat ze geen cookies van onze website aanvaardt. Wanneer u geen cookies van onze website aanvaardt, kunt u de toegang tot onze website verliezen of een verminderde prestatie van de website ervaren.

 

OPSCHORTING OF WEIGERING VAN TOEGANG

Oxand mag zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website opschorten, ontkoppelen, weigeren of beperken.

 

WEBSITE ONDERHOUD

Agoralys SARL
32 allées Jean Jaurès
31000 Toulouse (Frankrijk)
Telefoonnummer : + 33 (0) 5 61 50 98 00
info@agoralys.com

 

WEBHOSTING

Kinsta Inc.
Clarkesville, GA 30523
Verenigde Staten
legal@kinsta.com
Datacenter: Google Europa
Land : Nederland (Eemshaven)
Datacenter dat gebruik maakt van 100% hernieuwbare energie

Passing on an instant review in appearance We suspected it absolutely was your internals from your 6105 diver replanted in fake watches a more modern circumstance, so I set it up to at least one aspect regarding attention later on.

Oxand Initial est votre allié pour démarrer une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins

.