Leon de Jonge

Maak kennis met Leon de Jonge
Senior Business Consultant

‘Tijdens mijn opleiding aan de Universiteit Twente was ik werkstudent bij Dura Vermeer Assetmanagement, met mede-Oxand collega Martin Eggink. Ik werkte daar aan het eerste DBFM project in Nederland, de N31, en kwam ik in contact met Edwin Timmer en Sander Sieswerda die kort daarna Oxand in Nederland oprichtte. Zo is het balletje gaan rollen en ben ik sinds 2008 bij Oxand werkzaam.

Oxand was in de opstartfase en dat betekende: volle bak aan het werk en dat was hartstikke leuk. Oxand maakt mij er overigens op attent dat ik nog wel ‘even’ mijn studie moest afmaken. Dat heb ik als heel prettig ervaren, dat mijn werkgever ook mijn eigen prioriteiten veilig stelde. Ze gaven met de ruimte en aandacht om mijn studie succesvol af te ronden. Naast het harde werken, studeerde ik dus ook in 5 maanden af.

In het begin werkte ik aan veel verschillende wat kleinere projecten. Daarna aan een opdracht bij de Provincie Noord-Holland, advies over de contractvorm voor de Rotonde Langereis. Vervolgens heb ik een aantal jaar op de Tweede Coentunnel gewerkt. En daar werd mijn interesse voor DBFM contracten wederom getriggerd. Ik startte als System Engineer, om na te denken hoe Relatics in te richten zodat er goed mee gewerkt kon worden en invulling gegeven kon worden aan de System Engineering processen uit het contract. Bij de Coentunnel lag het accent van de werkzaamheden eerst op de ontwerpfase en daarna op het onderhoudsmanagement. Wat ik zo leuk vind, is om altijd te denken vanuit een asset management gedachte, de lange termijn en het managen van de lifecycle: welke keuzes kun je nu maken die lange termijn effect hebben?

Naast de projecten in Nederland heb ik ook aan internationale projecten gewerkt: het inrichten van het kabelmanagement voor de kerncentrale Doel (voor Electrabel in Belgie) om zo de verouderingsveiligheid zeker te stellen en de operationele risico’s te mitigeren. Voor ABB het opzetten van een service concept voor het hoogspanningsnetwerk van de Zwiterse netwerkbeheerder Swiss Grid. Tevens heb ik af en aan 5 maanden op Trinidad gewoond en gewerkt voor een opdracht bij olieraffinaderij Petrotrin Refinery. Het assetmanagementsysteem stond in de kinderschoenen en moest opgetuigd worden en aansluiten bij het asset performance en asset integrity systeem. Dat proces duurde lang en het was een enorme klus. Zo werd bijvoorbeeld alle asset documentatie bewaard op een onherbergzame locatie, in oude caravans. Om over deze informatie te beschikken, moest eerst een enorme actie op poten gezet worden. Een andere cultuur, politieke belangen, er speelde van alles. Mensen die nooit met elkaar spraken en geen begrip voor elkaar en het werk hadden, moesten nu ineens met elkaar in gesprek gaan en samenwerken. Ik heb er veel geleerd!

Andere mooie infrastructurele projecten waaraan ik gewerkt hebt, zijn de tenders Sluis Eefde en de Blankenburgverbinding. Naast deze infrastructurele projecten, kwamen vervolgens ook tenders voor vervoer voorbij, de Intercity Next Generation met Siemens en een tender voor nieuw vervoer met GVB. Een hele andere tak van sport en dat maak het werken bij Oxand zo afwisselend.

Momenteel werk ik al geruime tijd bij A9 BaHo als V&V manager binnen het TM team en Certificaten Coördinator binnen het CM team. Het is heel leerzaam om beide kanten van het contract mee te maken: werken aan opdrachtgeverszijde is nieuw voor mij en daar komt mijn kennis en ervaring aan opdrachtnemerszijde goed van pas. Het maakt het plaatje nog completer. Het leuke aan dit project is, dat iedereen probeert zijn steentje bij te dragen aan ‘samen samen werken’, voortborduren op de ingeslagen weg van Rijkswaterstaat en met elkaar het gesprek hebben over ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering. Wat gebeurt er vanuit de techniek, wat moet er buiten opgeleverd worden? En steeds de lange termijn in het vizier houden en niet alleen werken in het hier en nu.

Inmiddels ben ik meer dan 10 jaar werkzaam bij Oxand. Je krijgt er veel kansen, ook aan het begin van je carrière, en je kunt je blijven ontwikkelen. Het is niet alleen een team van collega’s die met elkaar werken, maar iedereen leeft met elkaar mee en is betrokken. Dat vind ik belangrijk, want ik wil niet alleen maar werken. Mijn werk en werkgever moeten ook bij mij passen. En dat is het afgelopen jaar wederom gebleken: er is veel oog voor de medewerker en de situatie thuis én we werken samen aan het succes van onze klanten en ons eigen succes.

Kortom, een prachtig bedrijf om je carrière te starten en te vervolgen. Daar ben ik inmiddels wel het levende bewijs van 😊’