Sinds 2011 bekroont Pool Systematic Parijs-Regio elk jaar een selectie van innovatieve mkb-bedrijven, dat zijn actieve leden van de Pool, die zich onderscheiden door hun innovatieve potentieel, hun gelijkmatige en solide groei, hun internationale ontwikkeling en de ambitie van hun managers.

Dit jaar zijn AMARISOFT, CENTREON, DATAIKU, DEVERYWARE en OXAND bekroond tot winnaars van de Pool Systematic, waarmee het totale aantal onderscheiden mkb-bedrijven sinds 2011 op 57 komt. Laten we het meteen over OXAND hebben!

Champion Systematic

Kunt u Oxand in het kort voorstellen?

Rémy Jacquier : Software-ontwikkelaar Oxand is Europees leider in ‘PredTech’ en gespecialiseerd in voorspellend onderhoud en duurzame optimalisatie van de prestaties van vastgoedassets en infrastructuur. Oxand werd in 2002 opgericht na een strategische spin-off van EDF en heeft de afgelopen 18 jaar een unieke database opgebouwd over de veroudering en kosten van gebouwen en infrastructuur: onze voorspellende modellen of “smart data“.

Oxand heeft klantreferenties in drie belangrijke sectoren:

  • Publiek vastgoed: het Franse Ministerie van Defensie, Stad Parijs, woningcorporaties, provincies, gemeenten, regio’s en departementen;
  • Privaat vastgoed: SNCF, MICHELIN, BUREAU VERITAS, vastgoedbeheerders, property managers, facility managers;
  • Infrastructuur: KEOLIS, EIFFAGE/APRR, VEOLIA, RTE, ENGIE, concessiehouders, overnemers van overheidsdiensten en onderhoudsbedrijven.

Oxand heeft een jaaromzet van €14 miljoen en heeft 80 medewerkers in dienst, waaronder driekwart consultants, datawetenschappers en experts in Frankrijk, Zwitserland en Nederland.

Door een technologische impuls heeft Oxand, sinds de overstap in 2017 naar een SaaS-platform voor hun software Oxand Simeo™, een gemiddelde groei van 25% per jaar.

 

Wat zijn de belangrijkste oplossingen en dienstverlening van Oxand?

RJ : Oxand Simeo™ software digitaliseert besluitvormingsprocessen voor onderhoud en investeringen en genereert op die manier een besparing van 30% voor zijn klanten: lagere totale kosten, verhoogde beschikbaarheid, gecontroleerde risico’s, verlengde levensduur en verhoogde teamproductiviteit.

Oxand Simeo™ is eenvoudig in te zetten in organisaties door het verzamelen, selecteren, ordenen en invullen van inventarisatie- en diagnose van gegevens (conditie en belang van assets) uit documenten, SI of IoT.

Oxand Simeo™ bevat zelflerende en voorspellende algoritmen – oftewel ‘smart data’ – (> 10.000 voorspellende modellen) in zijn database, dit is uniek in Europa en de data wordt al ruim 18 jaar gekapitaliseerd.

Deze verouderings- en kostendata zijn het resultaat van interne en externe studies en van het gebruik door onze klanten.

Elke gebruiker van onze oplossing ontleent dus maximale waarde aan zijn gegevens door zich te concentreren op de nuttige data en deze te combineren met onze smart data. Ze kunnen zichzelf benchmarken met best practices en snel winnen aan bedrijfsexpertise, verwerkingstijd en anticiperen op assetbeheer.

De smart data worden voortdurend verbeterd en verrijkt door het delen van de gebruikersfeedback (> 1.000 gebruikers). Als lid van de ‘Oxand Simeo’-club draagt elke nieuwe gebruiker bij aan de verbetering van smart data en profiteert hij van de bijdragen van de hele club.

Oxand Simeo™ biedt zijn gebruikers een compleet software-, data- en bedrijfsecosysteem rondom de optimalisatie van meer jaren onderhouds- en investeringsplannen: inventarisatie, diagnose, operations, dashboards (BI via de optie Oxand Analytics) en API-connectoren (van en naar CMMS, IoT en BIM). In slechts enkele weken tijd hebben onze klanten een BI-oplossing die het opzetten van een coherent, gestroomlijnd, innovatief en uitvoerbaar meerjarenplan vergemakkelijkt.

 

Wat is de rol van Systematic geweest in uw implementatie en groei?

RJ : In termen van bekendheid en zichtbaarheid heeft Systematic er duidelijk toe bijgedragen dat Oxand en zijn voorspellende onderhoudstechnologie Oxand Simeo voor vastgoed en infrastructuur bekend zijn geworden.

Daarnaast was het werken in teamverband met de leden van de Pool voor ons zakelijk gezien een grote plus in het kader van vergroten van onze markten en onze buitenlandontwikkeling, met name in Europa.

Tot slot heeft onze relatie met de Pool de waarde van Oxand Simeo verhoogd door onze verbinding met het Deep Tech-ecosysteem in Frankrijk te verbeteren, door partnerships op te bouwen rond onze roadmap en door mogelijk gezamenlijke R&D-projecten uit te voeren.

 

Wat is uw strategie voor de komende 5 jaar?

RJ : Onze vijfjarige strategie legt in eerste instantie de focus op het schaalbaar maken van ons model voor de periode 2020-2022:

  • Onze marktpenetratie in Frankrijk, Zwitserland en de Benelux voortzetten door verder te bouwen met onze bestaande kantoren. Volgens marktstudies is het potentieel van Oxand op deze gebieden momenteel tien keer zo groot als onze omzet. De belangrijkste segmenten zijn: publiek vastgoed (ministeries, lokale overheden zoals gemeenten en provincies, woningcorporaties en ziekenhuizen), privaat vastgoed (grote winkelcentra en industrie) en infrastructuur (spoor, water-, elektriciteits- en gasnetwerken, wegen).
  • Onze technologische voorsprong versterken door onze smart data (verouderingsmodellen en kostenratio’s) voortdurend te verbeteren in een zelflerende logica en door het drastisch reduceren van de gegevensverzameling- en structureringstijden dankzij ETL-technologieën (Extract Transform Load).
  • Oxand Simeo inzetten binnen grote overheids- en semioverheidsorganisaties om hen te helpen de Coronacrisis te overwinnen door bij te dragen aan de kwalificatie en prioritering van onderhouds-, vervangings- en investeringsplannen in de vastgoed- en infrastructuursector. Daartoe verdiepen we onze risicogebaseerde aanpak met onze consultants, datawetenschappers en experts om deze nog beter inzetbaar en effectiever te maken.

Na 2022 zijn we van plan om op basis van een schaalbaar model onze territoriale dekking in continentaal Europa en onze functionele dekking rond de energietransitie uit te breiden.

 

Wat betekent het voor u om winnaar van de Pool te zijn?

RJ : Allereerst denken we aan al onze medewerkers die zich dagelijks inzetten voor het succes van Oxand. Zij zijn de winnaars!

Ten tweede zijn we dankbaar voor ons hele bedrijfsecosysteem, klanten, partners en investeerders, die deze visie op een duurzamere wereld van vastgoed en infrastructuur met ons delen.

Tot slot zijn we er trots op dat we door onze collega’s worden erkend voor zowel onze bedrijfsprestaties als de kwaliteit van onze technologie.

 

Hoe zou u Systematic in drie woorden beschrijven?

Innovatief

Faciliterend

Teamgericht