Succesvolle DBFM tender, tijdig ontwerp tunnel en EDP gecertificeerd prestatie meet systeem

Klant

Consortium van aannemers

Doel van het project

De Gaasperdammertunnel bij Amsterdam wordt met 3 kilometer de langste landtunnel van Nederland. Volgens de planning rijdt in 2020 het verkeer door de tunnel en in 2021 is het park op het tunneldak klaar. Het project is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat. Het is aanbesteed als een DBFM-contract. Dit betekent dat het consortium verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A9, de tunnel en alle tunnel technische installaties gedurende 20 jaar.

Alvorens te starten met de bouw, diende het consortium de tender te winnen. Gedurende de looptijd van het contract moet het consortium aan Rijkswaterstaat (de opdrachtgever) kunnen aantonen dat het aan de eisen van het contract voldoet en moet het de geleverde prestaties kunnen aantonen (om zodoende boetes te voorkomen bij niet beschikbaarheid). Daarnaast is het van essentieel belang, om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen gedurende de (levens)duur van het contract en het asset portfolio, dat de onderhouds- en vervangingskosten betrouwbaar en reëel zijn. Het op tijd opleveren van het ontwerp (van de tunnel en tunnel technische installaties) en het kiezen van de juiste strategie is een uitdagend proces.

Wat hebben we gedaan?

  • Trade-off matrices voor verschillende scenario’s en strategieën ontwikkeld
  • Ontwikkeling, bouwen en implementatie van het prestatie meet systeem
  • Opstellen en implementatie van de onderhoudsplanning en het managen van het onderhoud

Toegevoegde waarde

  • Succesvolle tender (tender gewonnen)
  • EDP gecertificeerd prestatie meet systeem
  • Betrouwbaar prestatie systeem
  • Ondersteuning bij onderbouwde besluitvorming voor het heden en de toekomst
  • Ondersteuning bij besluitvorming voor het ontwerp binnen gestelde deadline