Professionaliseren van een organisatie en implementatie ISO55001

Klant

Beheerder van de terminal installaties op het grootste vliegveld van Nederland

Doel van het project

Onze klant verzorgt gedurende 8 jaar het onderhoud van de terminal installaties op het grootste vliegveld van Nederland, waarbij het onderhoud, de reparaties en de (kleine) vervangingen uitgevoerd worden. Het totale vloeroppervlak van de terminals is meer dan 1 miljoen vierkante meter.

De samenwerking tussen het vliegveld en de beheerder van de terminal installaties is geswitcht van een uiterst operationeel naar tactisch niveau. Dit heeft een aanzienlijke impact voor beide organisaties. Deze switch heeft onze klant ertoe gedwongen haar asset management systeem te professionaliseren als ook de informatie en organisatie.

 

Wat hebben we gedaan?

  • Identificatie en kwantificatie van de verbeterpunten met betrekking tot ISO55001
  • Creëren draagvlak bij het management en in de organisatie voor de veranderingen
  • Ontwikkeling en implementatie van ISO 55001

Toegevoegde waarde

  • Afname van organisatorische en technische risico’s
  • Behalen van het ISO 55001 certificaat en hierdoor erkenning van de professionele organisatie
  • Bewijs voor goed beheer en onderhoud van de terminal installaties op een efficiënte, duurzame en kostenefficiënte manier, afgestemd op de strategische doelen van de luchthaven
  • Betere invulling, begrip en kennis van de asset management rol richting de klant (luchthaven) en onderaannemers