Ontwikkelen integraal risico management framework

Klant

Nederlandse luchthaven

Doel van het project

Onze klant is een Nederlandse luchthaven en een van de grootste van Europa. Het asset portfolio bestaat uit start- en landingsbanen, terminals, parkeergarages, vastgoed, infra etc. Als gevolg van groei van de luchthaven en een toename in klantvragen (zoals luchtvaartmaatschappijen en huurders) moet de organisatie zich gaan toeleggen op nieuwe functies en bijbehorende investeringen in nieuwe assets. In de afgelopen jaren is echter veel meer aandacht besteed aan onderhoudsactiviteiten en -kosten in plaats van aan investeringen in nieuwe assets.

De organisatie was op zoek naar een integraal risico management framework en processen om risico management uit te voeren. Dit framework wordt gebruikt als basis om onderhoudsactiviteiten en renovaties te prioriteren.

 

Wat hebben we gedaan?

  • Volwassenheidsassessment van de risico’s conform de eisen van ISO 31000 uitgevoerd
  • Risico management framework ontworpen
  • Organisatie doelstellingen verbonden aan de techniek
  • Ondersteund bij besluitvorming

Toegevoegde waarde

  • Oplossen van tekortkomingen conform ISO 31000
  • Gebruik van eenduidige taal en terminologie binnen het management team op het gebied van risico management
  • Stevige basis om te komen tot integrale besluitvorming