Lange termijn CAPEX planning gewapende kunstwerken

Klant

Nederlandse provincie

Doel van het project

Het asset portfolio van een zuidelijke provincie in Nederland bestaat uit gewapende kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, duikers, onderdoorgangen en tunnels). Zij vormen belangrijke schakels in ons weg- en waternetwerk. Deze kunstwerken zijn van naoorlogse bouw, inmiddels verouderd en de ontwerpuitgangspunten zijn in de loop van de tijd veranderd. De provincie heeft een belangrijke vraag: wat is de restlevensduur van deze assets?

Als gevolg van gewijzigde wetgeving wordt van alle gemeenten en provincies verlangd dat ze hun asset portfolio op de balans hebben staan, dat hierop jaarlijks afgeschreven wordt en dat er reserveringen gemaakt worden om ze te vervangen. Betrouwbare informatie omtrent de restlevensduur van de kunstwerken is van essentieel belang.

Wat hebben we gedaan?

  • Selectie gemaakt voor een representatieve pilot van gewapende kunstwerken zodat extrapolatie kan plaatsvinden voor het gehele asset portfolio
  • De restlevensduur risicogestuurd gemodelleerd waarbij gebruik gemaakt is van de actuele technische conditie van de kunstwerken
  • Restlevensduur geëxtrapoleerd van de pilot naar het portfolio
  • Vervangingskosten bepaald
  • Financiële reserveringen geanalyseerd met als resultaat een CAPEX planning tot 2067

Toegevoegde waarde

  • Betrouwbare risicogestuurde modellering voor bepaling van de restlevensduur van gewapende kunstwerken
  • Gevalideerde boekwaarden
  • Zicht op noodzakelijke jaarlijkse afschrijving
  • Reserveringsplanning voor onderhouds- of vervangingskosten

Ook een inschatting maken van de behoefte aan onderhoud en vernieuwing op lange termijn?

Neem contact op