infrastructure

PROJECT INTRODUCTIE

De exploitatiemaatschappij van het viaduct heeft behoefte aan het inzichtelijk maken, opbouwen en onderbouwen van het benodigde investeringsbudget van het viaduct en bijbehorend wegennet, tot het einde van de 75-jarige concessieperiode.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Structureren en kapitaliseren van de aanwezige asset data
  • Risicoanalyse, -beoordeling en risicomatrix aangaande veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid
  • Simulatie van verschillende onderhoudsstrategieen om het optimale investeringsplan te definieren (uitgaande van budget beperkingen)
  • Training en opleiding in de methodiek en het gebruik van de software

RESULTAAT

  • Solide en gestructureerde methodiek om het onderhouds- en investeringsplan voor de brug te verantwoorden en onderbouwen
  • Optimalisatie van de onderhoudskosten
  • Een voorspellende visie op de conditie van de brug en de veroudering
  • Specifieke software om risicogestuurd een meerjaren onderhoudsprogrammeering op te stellen

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™