maitrise d'ouvrage

PROJECT INTRODUCTIE

Het Ministerie van Defensie in Frankrijk moet bepalen welk budget nodig is om het assetportfolio, in dit geval vastgoed, op nationaal niveau te kunnen behouden.

Dit kan leiden tot een herverdeling van de reeds vastgestelde budgetten voor de verschillende assets en verschillende locaties binnen het portfolio.

Hiervoor willen zij gebruik maken van een tool waarmee zij de beslissingen met betrekking tot de budgetten, het onderhoudsprogramma en de impact hiervan op de assetprestaties kunnen onderbouwen.

De vervangingswaarde van het assetportfolio wordt geschat op € 68 miljard en het onderhoudsbudget bedraagt ruim € 500 miljoen per jaar. Het portfolio van het Ministerie van Defensie bevat 40 miljoen m2 bebouwde oppervlakte.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Analyseren en vaststellen van de assetprestaties per type asset.
  • Definiëren van onderhoudsstrategieën op basis van assetperformance en budget.
  • Modelleren en simuleren van de veroudering van de assets.

RESULTAAT

  • Een betrouwbare tool waarmee beslissingen aangaande budget en budgetallocatie onderbouwd worden: het verkrijgen van 35% extra budget in 5 jaar.
  • Professionaliseringsslag en het vergroten van de kennis bij het Ministerie van Defensie van het assetportfolio en de conditie van de assets.
  • Herverdeling van de personele en financiële middelen, ten behoeve van het onderhoud van de (meest) kritieke assets: 20% verhoging van de productiviteit van het team.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™