PROJECT INTRODUCTIE

Onze klant is een Nederlandse luchthaven en een van de grootste van Europa. Haar asset portfolio bestaat uit start- en landingsbanen, terminals, parkeergarages, vastgoed, infra etc. Als gevolg van groei van de luchthaven en een toename in klantvragen (zoals luchtvaartmaatschappijen en huurders) moet de organisatie zich gaan toeleggen op nieuwe functies en bijbehorende investeringen in nieuwe assets. In de afgelopen jaren is echter veel meer aandacht besteed aan onderhoudsactiviteiten en -kosten in plaats van investeringen in nieuwe assets.

modernisation aeroport

KLANT BEHOEFTE

De organisatie was op zoek naar een integraal risico management framework en processen om risico management uit te voeren. Dit framework wordt gebruikt als basis om onderhoudsactiviteiten en renovaties te prioriteren.

SOLUTIONS

  • Volwassenheidsassessment van de risico’s conform de eisen van ISO 31000
  • Ontwerpen van risico management framework
  • Verbinden van de organisatie doelstellingen aan de techniek
  • Ondersteunen van de besluitvorming

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Oplossen van tekortkomingen conform ISO 31000
  • Gebruik van eenduidige taal en terminologie binnen het management team op het gebied van risico management
  • Stevige basis om te komen tot integrale besluitvorming