immobilier Privé

PROJECT INTRODUCTIE

Renault wil op groepsniveau beleid bepalen waarmee risico’s in het portfolio beheerst worden, het onderhoudsniveau gegarandeerd kan worden en de onderhoudsbudgetten geoptimaliseerd kunnen worden. Het beleid heeft betrekking op de onderhoudsactiviteiten van Renault in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, India, Eurazië en Azië-Stille Oceaan. Om dit te bereiken is een overgang van curatief naar preventief onderhoud noodzakelijk. Deze overgang vindt plaats op basis van een risicoanalyse van de componenten en een technische diagnose van de assets, Hierbij worden normen met betrekking tot het professionaliseren van vastgoedonderhoud in ogenschouw genomen. Tevens een optimalisatie van inkoopcontracten en corporate onderhoudsbudgetten.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Vaststellen en implementatie van een methodologie, ondersteund met en door software Oxand Simeo, voor risicoanalyses en technische diagnoses
 • Uitvoeren van een technische diagnose op 9 internationale locaties (oa in Frankrijk) in samenwerking met APAVE
 • Vaststellen van de bedrijfsdoelstellingen van de afdeling Property Maintenance Services op corporate niveau
 • Analyse en optimalisatie van de onderhoudscontracten
 • Analyse van processen
 • Beoordeling en evaluatie van de ROI (OPEX/CAPEX) op corporate niveau
 • Verandermanagement

RESULTAAT

 • Kennis en inzicht in de risico’s en de mogelijkheid om deze te beheersen
 • Objectieve en onderbouwde meerjaren onderhouds- en investeringsplannen dankzij risico analyses
 • Optimalisatie van OPEX/CAPEX voor onderhoudsbudgetten (20% reductie per jaar)
 • Vastgestelde standaard inkoopcontracten en professionalisering van de vastgoed onderhoudsprocessen

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™