Cotes d'Armor

PROJECT INTRODUCTIE

Opstellen van het meerjaren onderhoudsinvesteringsplan voor alle bruggen die eigendom zijn van de provincie.

Implementatie van een solide methodologie en software om prioriteiten te kunnen stellen in het onderhoud en de uit te voeren onderhoudsacties te onderbouwen. Op een zodanige manier dat ook de assetprestaties gewaarborgd zijn.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Risicogestuurde methodologie en softwareoplossing om een meerjarig investeringsplan op te stellen
  • Optimalisatie van de onderhoudskosten
  • Voorspellende visie op de conditie en veroudering van het assetportfolio
  • Een duurzame organisatie voor het brugmanagement (processen, software, rollen en verantwoordelijkheden)

RESULTAAT

  • Verzamelen en analyseren van de assetdata: definiëren van de standaard decompositie van elke brug in het portfolio
  • Risicobeoordeling, analyse en evaluatie van de problemen met betrekking tot bruggen (veiligheid, beschikbaarheid/ vlotte verkeersstroom, duurzaamheid)
  • Modelleren (voorspellen) van de veroudering van de assets en aanpassing van onderhoudsacties en kostendata
  • Implementatie van het asset portfolio binnen Oxand Simeo™ en simulatie van onderhoudsstrategieën om het investeringsplan op te stellen
  • Training voor provinciale teams over de methodologie enhet gebruik van de software Oxand Simeo™
  • Vaststellen van de organisatie voor het brugonderhoud: rollen en verantwoordelijkheden, processen, software.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™