Entretien d'ouvrages d'art

PROJECT INTRODUCTIE

CCI Seine Estuaire is een Franse Kamer van Koophandel en Industrie die infrastructuur van de overheid in beheert heeft. De infra bestaat uit 3 uitzonderlijke bruggen die van strategisch belang zijn voor de regionale economie. Op de middellange termijn moet de overheid onderhoud en renovatie plegen. CCI wil dat dit zodanig gebeurt dat de infra op de lange termijn, aan het einde van de concessie, in goede staat is en tijdens de concessie optimale veiligheid biedt.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Verzamelen en analyseren van de bestaande infrastructuur (kunstwerken, (tol)wegen en poorten, technische en operationele gebouwen etc)
 • Consolideren van data met nieuwe diagnostiek (veroudering van betonconstructies, vermoeiing van metaalconstructies, conditie van kabels, borstweringen etc)
 • Methodologie en gebruik software Oxand Simeo™ die het mogelijk maakt om:
 • informatie eenduidig te centraliseren
 • onderhoudsbeleid te definiëren
 • veroudering van de infra te modelleren
 • risico’s te analyseren en beoordelen
 • verschillende onderhoudsstrategieën op te stellen, te simuleren en te vergelijken en het meest relevante en optimale onderhoudsscenario te selecteren.

RESULTAAT

 • Presentatie van CCI aan de franse overheid van een solide, objectief en passend meerjaren onderhoudsprogramma. Zodat de infra aan het einde van de concessieperiode in goed staat is.
 • Volledige diagnose van de huidige staat van de infrastructuur waarvan de data zijn geconsolideerd in Oxand Simeo™.
 • Voorspellen van veroudering van de infra tot einde concessie.
 • Monitoren van de effectiviteit van het onderhoudsprogramma in de komende jaren.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™