Gestion

PROJECT INTRODUCTIE

Het Ministerie van Defensie in Frankrijk heeft op de locatie Versailles te maken met uitdagingen. Zoals verouderende bestaande infrastructuur, veranderingen in functionele behoefte en veranderingen in de sociaaleconomische omgeving. Het Ministerie wil een dynamisch (lange termijn) onderhoudsprogramma opstellen om de aanpassingen aan de locatie te optimaliseren, als ook de uitgaven. De locatie omvat 100 ha met 40 gebouwen.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Vaststellen huidige staat van onderhoud.
 • Vaststellen functionele eisen.
 • Beoordelen van de huidige prestatie van de locatie Versailles.
 • Technische en economische analyse voor een periode van 15 jaar, bestaande uit twee scenario’s:
  • Handhaving van de huidige staat
  • Herontwikkeling en optimalisatie van de locatie
 • Onderbouwing en verantwoording van de keuze voor scenario 1 of 2.

RESULTAAT

 • Een dynamisch masterplan / meerjaren onderhoudsprogrammering.
 • Bepalen van een geoptimaliseerd scenario dat in de tijd wordt geprojecteerd (10% besparing op de investeringskosten over een periode van 15 jaar).
 • Feitelijke en objectieve gegevens voor de besluitvorming.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™