Diagnostics des infrastructures et installations de restauration

PROJECT INTRODUCTIE

Het Ministerie van Defensie in Frankrijk is gestart met een audit van haar assetportfolio van onder andere huisvesting, luchthavens, havens, datacenter en restaurants. Het Ministerie wil haar kennis van deze assets vergroten om een goed onderbouwd onderhoudsplan op te stellen voor de komende 20 jaar.

De audit van de restaurants moet als basis dienen voor een grootschalig project om de restaurantfunctie op nationaal niveau te moderniseren.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Vaststellen auditkader: methodologie en tools.
  • Inspectie van de assets en installaties (in samenwerking met een technische controleur).
  • Het opstellen van rapporten waarin de belangrijke eisen aan voorschriften, prestaties, implementatie etc zijn opgenomen.
  • Waardebepaling ten behoeve van de informatiesystemen.

RESULTAAT

  • Inzicht in de huidige staat van de assets.
  • Inzicht in de impact van onderhoudswerkzaamheden of renovaties.
  • Verhoging van de productiviteit van het team met ongeveer 20% door het gebruik van betrouwbare data. Hiermee zijn investeringsscenario’s gegenereerd die rekening houden met de uitdagingen, risico’s en beperkingen.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™