PPI installations techniques

PROJECT INTRODUCTIE

Het Ministerie van Defensie in Frankrijk is gestart met een zeer uitgebreide audit van het strategisch technisch portfolio. Dit portfolio omvat onder andere de volgende assets: waterbehandeling, ICPE-installaties, pyrotechniek en brandstof. Het doel van de audit is om de kennis van het portfolio te vergroten om vervolgens een onderbouwd onderhoudsprogramma op te kunnen stellen voor de komende 20 jaar.

De audit van de assets moet het mogelijk maken een strategisch moderniseringsplan op te stellen voor 3.000 locaties in grootstedelijke gebieden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze locaties dienen ter bescherming van de omgeving en dat ze een nationaal belang vervullen.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Inzicht in de ontwikkeling en evolutie van de assets met betrekking tot de staat van onderhoud, kriticiteit, capaciteit, veiligheid, omgeving etc.
  • Inspecties van de assets en interviews.
  • Opstellen van verschillende scenario’s: renovatie, modernisering, onderhoud etc.
  • Ondersteuning bij het maken van de keuze voor het beste scenario.

RESULTAAT

  • Kennis van de prestaties van de assets tot nu toe.
  • Een bedrijfswinst van 15% door het beheersen van de risico’s en een goed investeringsplan voor het onderhoudsprogramma voor de komende 20 jaar.
  • Gespecificeerde exploitatie- / en onderhoudscontracten.
  • Goede onderbouwing voor strategische keuzes.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™