Performance d'un site industriel

PROJECT INTRODUCTIE

Aantonen van de voordelen van een tool waarmee de prestaties van assets kunnen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd door gebruik te maken van simulaties van verschillende onderhoudsscenario’s. Hierdoor worden risico’s beheerst en de planning en onderhoudskosten in de loop van de jaren geoptimaliseerd.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Kennis van het assetportfolio structureren, kapitaliseren en optimaliseren
 • Verbeterde beheersing van risico’s op het gebied van persoonlijke veiligheid, bedrijfscontinuïteit, werkomgeving, enz.
 • Verlaagde onderhoudskosten door:
  • het nemen van preventieve maatregelen op het juiste moment, waardoor grote investeringen niet nodig zijn
  • het anticiperen op de bedrijfsvoering  om zodoende de impact en kosten hiervan te minimaliseren
 • Inzicht in de prestaties van het assetportfolio op technisch en financieel vlak ten behoeve van het opstellen van geoptimaliseerd investeringsplan

RESULTAAT

 • Verzamelen en analyseren van het assetportfolio in Oxand Simeo
 • Beoordelen van de voordelen door Michelin (op basis van de analyse door Oxand)
 • Naar aanleiding van de beoordeling de configuratie aanpassen en de implementatie voorbereiden

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™