PROJECT INTRODUCTIE

Onze klant is een Nederlandse openbaar vervoer organisatie in en rond Rotterdam met een 10-jarige concessie voor het verzorgen van openbaar vervoer (tram, bus, metro, veerboot). De organisatie is gebonden aan een beperkt aantal strategische KPI’s met betrekking tot RAMS aspecten (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid). Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de infrastructuur en de vloot te beheren, inclusief het onderhoud, reparaties en vernieuwingen. Conform de eisen van de concessie moet voldaan worden aan de ISO 55001.

KLANT BEHOEFTE

Met het oog op het behalen van de ISO 55001 certificering had de openbaar vervoer organisatie behoefte aan inzicht in haar asset management performance en een praktische aanpak om de verbeterpunten om aan certificering te voldoen opgelost te krijgen.

SOLUTIONS

  • Uitvoeren van ISO 55001 assessment
  • Ontwikkelen van het (strategisch) asset management plan
  • Structureren van de management review
  • Trainen van medewerkers op het gebied van asset management

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Klant heeft voorsprong op concurrenten
  • Linken van management en uitvoering en vice versa (alignment)
  • Integreren, prioriteren en een extra impuls geven aan het interne verbeterprogramma
  • Verbetering van draagvlak voor het behalen van ISO 55001 certificering
  • Opvolgen van aanbevelingen om te voldoen aan ISO 55001 certificering