Chaussées

PROJECT INTRODUCTIE

APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) is een grote private wegbeheerder in het oosten van Frankrijk met een concessie voor het beheer van een autosnelwegennet met een lengte van 2.323  kilometer en circa 3.000 bruggen. APRR wil een meerjaren onderhoudsinvesteringsplan tot het einde van de concessie (2035), proriteren en onderbouwen van de benodigde onderhoudsacties en kapitaliseren van de kennis en data van asset portfolio.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Verzamelen en analyseren van de data van het assetportfolio
 • Risicobeoordeling, analyse en evaluatie van de huidige problemen in het assetportfolio van APRR (veiligheid, beschikbaarheid/verkeer, duurzaamheid, contracteisen)
 • Modellering van de veroudering van assets en aanpassing van onderhoudsacties en kostendata
 • Implementatie van het assetportfolio in Oxand Simeo™
 • Simulatie van verschillende onderhoudsstrategieën om het investeringsplan op te stellen, met verschillende uitgangspunten en voorwaarden zoals teruggave van de concessie aan het einde van de looptijd, beperkingen in onderhoudsbudget enz.
 • Training van APRR-teams over de Oxand methodologie en het gebruik van software Oxand Simeo™
 • Ondersteuning bij verandermanagement (communicatie, training, processen)

RESULTAAT

 • Risicogestuurd meerjaren investeringsplan opstellen middels een software oplossing
 • Optimalisatie van de onderhoudskosten
 • Een voorspellende visie op de conditie en veroudering van het assetportfolio
 • Een duurzame methodologie en software om het einde van de concessie/exploitatiefase voor te bereiden

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™