logements domaniaux

PROJECT INTRODUCTIE

Huisvesting van de medewerkers en hun gezinnen is een belangrijk onderdeel binnen het Ministerie van Defensie in Frankrijk.

Daarom wil het Ministerie ondersteund worden bij de ontwikkeling van een strategie voor:

 • De uitbesteding van het beheer van huisvesting van de medewerkers in 2021;
 • Verkoop van vastgoed als dit nutteloos is geworden;

Het portfolio omvat meer dan 42.000 woningen in Frankrijk. De wens is om er 1.123 te verkopen.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Ondersteuning van het Ministerie van Defensie tijdens de pilot.
 • Ondersteuning bij het bepalen van de marktwaarde en de verhuurwaarde van de woningen.
 • Het begeleiden van de technische audits van de woningen.
 • Vaststellen van de exploitatiekosten en de kosten voor groot onderhoud voor de komende 20 jaar.
 • Vaststellen van de kosten voor het verbeteren van de energieprestatie van de woningen.
 • Simuleren en vergelijken van verschillende meerjarige strategische scenario’s.
 • Kennisdatabank.
 • Een goede onderbouwing van en ondersteuning bij het contract voor de uitbesteding van het onderhoud van de woningen.

RESULTAAT

 • Goed onderbouwde strategie met betrekking tot desinvesteringen, sloop, aankopen en renovaties.
 • Optimalisatie van het portfolio, wat is noodzakelijk en wat zijn mogelijke kostenreducties.
 • Reductie van 8% op de jaarlijkse onderhoudskosten.
 • Beschikbare kennisdatabank om het uitbesteden van het onderhoud en de verkoop van woningen te vergemakkelijken.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™