PROJECT INTRODUCTIE

Onze klant is een grote vervoerder die vier verschillende vormen van vervoer aanbiedt: metro, tram, trein en bus.

KLANT BEHOEFTE

Inschatten van het lange termijn onderhoud en de vervangingsbehoefte voor het gehele asset portfolio (spoor voor tram en trein en real estate)

Verantwoorden van het benodigde budget aan de vervoerders autoriteit

Uiteenzetten van de impact van het uitstellen van vervangingsacties

SOLUTIONS

  • Modellering van de life cycle kosten van spoort voor tram en trein en real estate met daarbij de verouderingscurves per subsysteem
  • Simuleren van onderhoudsscenario’s
  • Analyseren van de performance, risico’s en kosten van de verschillende scenario’s

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Objectieve berekening van het onderhoudsbudget
  • Objectieve inschatting van het effect van politieke keuzes op het aantal storingen
  • Analyse en vergelijk van diverse onderhouds- en vervangingsstrategien in het kader van performance, risico’s en kosten
  • Onderbouwing van de relevantie van het uitvoeren van onderhoudsacties aan de vloot om zo de levensduur te verlengen van het asset portfolio
  • De positieve impact van de onderhoudsoptimalisatie op een objectieve manier onderbouwen

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™