PROJECT INTRODUCTIE

Onze klant is een internationale luchthaven.

KLANT BEHOEFTE

Managen van risico’s met betrekking tot veroudering en exploitatie van gebouwen

Prioriteren en plannen van inspecties

Bepalen en managen van de benodigde inzet van mensen en financiële middelen

SOLUTIONS

  • Opstellen van het plan voor monitoren van de gebouwconstructies, aanpassen van risico analyse methodiek en toepassing bij 5 gebouwen
  • Implementatie van Oxand Simeo™ ter ondersteuning van de ontwikkeling, uitrollen en naleven van de plannen voor het monitoren van de gebouwconstructies
  • Algemene support bij de ontwikkeling en uitrol van de inspecties zoals vastleggen van procedures, training aan het project team, externe controles uitvoeren etc.

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Kennis van luchthavens
  • Inzet van Oxand Simeo™ software

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™