assetportfolio amsterdam

PROJECT INTRODUCTIE

De afdeling Stedelijk Beheer van de Gemeente Amsterdam bouwt aan een afdelingsbreed assetmanagementprogramma. Hierin worden nieuwe werkwijzen en processen ontwikkeld die vervolgens in de organisatie geïmplementeerd moeten worden. Het areaal van de Gemeente bestaat uit verhardingen (28 miljoen m2), civiele constructies (1.615 bruggen), tunnels (5 en 1 verkeerscentrale), groen (317.000 bomen, 29  miljoen m2 begroeiing), schoon (500 reinigers per dag, 12.000 afvalbakken), straatmeubilair en speeltoestellen (7.000 speeltoestellen, 14.000 zitbanken, 100.000 fietsenrekken), openbare verlichting (120.000 masten, 330 stadsilluminatie installaties), verkeersregelinstallaties (389) en verkeersinformatiesystemen (2.800 statische bewegwijzering, 650 dynamische verkeersmanagementsystemen)

De Gemeente investeert €245 miljoen per jaar in het onderhoud van deze portefeuille.

Aan de organisatie van Stedelijk Beheer ligt een assetmanagement procesmodel ten grondslag. De afgelopen jaren is hieraan door verschillende disciplines invulling gegeven. Een nadere specificatie-, optimalisatie- en implementatieslag naar eenduidige werkprocessen is van toegevoegde waarde om de onderlinge samenwerking te stroomlijnen. Een centrale plek waar procesinformatie kan worden beheerd en geraadpleegd help daarbij.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Procesverantwoordelijken en betrokkenen faciliteren in het eenduidig vastleggen en ontsluiten van de werkprocessen voor het integraal programmeren en het uitvoeren.
  • Workflow, dataflow en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart brengen en ontsluiten in een cloud-omgeving.

RESULTAAT

  • Kapitaliseren van de aanwezige kennis voor integraal werken
  • Verhelderen overeenkomsten en verschillen tussen technische disciplines
  • Toepassen van open standaarden en architectuur principes
  • Duidelijkheid, overzicht en consistentie in werkprocessen en de daarbij gehanteerde begrippen en definities
  • Draagvlak

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™