PROJECT INTRODUCTIE

Onze klant is een oliemaatschappij die tientallen olieputten exploiteert voor de winning en productie van aardolie op het Noorse continent, inclusief de Noordzee, de Noorse Zee en de Barentszee. De productie van de putten loopt terug of gaat de komende jaren teruglopen. Anticiperend daarop formuleert deze oliemaatschappij beleid voor het buiten gebruik stellen en verlaten van deze putten, een zogenaamd Plug & Abandonment (P&A) beleid.

KLANT BEHOEFTE

De primaire behoefte van onze klant is het bepalen van de technische vereisten die de afsluiting van putten met zich meebrengt. Welke dikte moet het cement hebben, welke kwaliteit moet dit cement hebben, hoe tonen we dit aan, etc etc.? En hoe kunnen we het verlaten van olievelden het beste programmeren en plannen?

SOLUTIONS

  • Bepalen van gedeelde eigenschappen van de verschillende putten en op basis daarvan een P&A strategie bepalen
  • Structureren van potentiele faalmechanismen en opstellen van faalbomen (FTA)
  • Ondersteuning van bovenstaande methodologie met behulp van Simeo™ WellCem
  • Berekenen wat vanuit technisch oogpunt de minimum lengte moet zijn voor de plug
  • Technische onderbouwing voor eventuele afwijking van de wettelijke standaard

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Planmatige en geborgde technische aanpak voor het verlaten van olieputten
  • Technische onderbouwing voor eisen aan de plug op basis van FTA en de gestructureerde vergelijking daarvan met de wettelijke vereisten
  • Opstellen van een veiligheidsrapport voor de pluggen van olieputten

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™