PROJECT INTRODUCTIE

Het asset portfolio van een zuidelijke provincie in Nederland bestaat uit gewapende kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, duikers, onderdoorgangen en tunnels). Zij vormen belangrijke schakels in ons weg- en waternetwerk. Deze kunstwerken zijn van naoorlogse bouw, inmiddels verouderd en de ontwerpuitgangspunten zijn in de loop van de tijd veranderd. De provincie heeft een belangrijke vraag: wat is de restlevensduur van deze assets?

KLANT BEHOEFTE

Als gevolg van gewijzigde wetgeving wordt van alle gemeenten en provincies verlangd dat ze hun asset portfolio op de balans hebben staan, dat hierop jaarlijks afgeschreven wordt en dat er reserveringen gemaakt moeten worden om ze te vervangen. Betrouwbare informatie omtrent de restlevensduur van de kunstwerken is van essentieel belang.

SOLUTIONS

  • Selecteren van een representatieve pilot van gewapende kunstwerken zodat extrapolatie kan plaatsvinden voor het gehele asset portfolio
  • Risicogestuurde modellering van de restlevensduur bepaling waarbij gebruik gemaakt is van de actuele technische conditie van de kunstwerken
  • Extrapolatie van de restlevensduur van de pilot naar het portfolio
  • Bepalen van de vervangingskosten
  • Diepte analyse van de financiële reserveringen  met als resultaat een CAPEX planning tot 2067

TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Betrouwbare risicogestuurde modellering voor bepaling van de restlevensduur voor gewapende kunstwerken
  • Gevalideerde boekwaarde, noodzakelijke jaarlijkse afschrijving en reserveringsplanning

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™