Entretien d'ouvrages d'art

PROJECT INTRODUCTIE

CCI Seine Estuaire is een Franse Kamer van Koophandel en Industrie die infrastructuur van de overheid in beheer heeft. De infra bestaat uit 3 uitzonderlijke bruggen die van strategisch belang zijn voor de regionale economie. Op de middellange termijn moet de overheid onderhoud en renovatie plegen. CCI wil dat dit zodanig gebeurt dat de infra op de lange termijn, aan het einde van de concessie, in goede staat is en tijdens de concessie optimale veiligheid biedt.

De Kamer van Koophandel en Industrie van Seine Estuaire heeft 2 concessies (met 13 bruggen en 15 km weg).

Oxand ondersteunt CCI bij de Franse overheid middels een objectief, onderbouwd en aangepast meerjarenonderhoudsprogramma. Deze programmering zorgt ervoor dat de infrastructuur aan het einde van de concessie weer in goede staat wordt gebracht.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Verzamelen en analyseren van de aanwezige infrastructuurdata (kunstwerken, wegen, (technische) gebouwen etc)
  • Aanwezige infrastructuurdata samenvoegen met data over veroudering van beton constructies, vermoeiing van metalen constructies, de conditie van de ophangingen en bevestigingsmaterialen etc
  • Uniforme (gecentraliseerde) vastlegging en kapitalisatie van data
  • Definiëren van het onderhoudsbeleid
  • Modelleren (voorspellen) van de veroudering van de infrastructuur
  • Diverse onderhoudsscenario’s bepalen en vergelijken om zo het meest optimale scenario te kunnen bepalen

RESULTAAT

  • Structureren en kapitaliseren van de kennis van de infrastructuur en installaties
  • Toekomst (voorspellende) visie tot einde van concessie en aangepast onderhoudsprogramma
  • Onderbouwd meerjarenplan waarvan de impact en voortgang bewaakt kan worden
  • Ondersteuning van de besluitvorming en communicatie met betrokken ambtenaren en overheid

DEZE CASESTUDY IS UITGEVOERD MET OXAND SIMEO™