Chaussées

PROJECT INTRODUCTIE

APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) is een grote private wegbeheerder in het oosten van Frankrijk met een concessie voor het beheer van een autosnelwegennet met een lengte van 2.323  kilometer en circa 3.000 bruggen. APRR wil een meerjaren onderhoudsinvesteringsplan tot het einde van hun concessie (2035). Ze willen de benodigde onderhoudsacties kunnen proriteren en onderbouwen en de kennis en data van het asset portfolio kapitaliseren.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Verzamelen en analyseren van de aanwezige infrastructuurdata (kunstwerken, snelwegen)
 • Risicobeoordeling, analyse en evaluatie van de huidige problemen in het assetportfolio van APPR (veiligheid, beschikbaarheid/verkeer, duurzaamheid, contracteisen)
 • Modellering (voorspelling) van de veroudering van de infrastructuur en aanpassing van onderhoudsacties en kostendata
 • Implementatie van het assetportfolio in Oxand Simeo™ (op een uniforme, gecentraliseerde wijze)
 • Simulatie en vergelijken van verschillende onderhoudsstrategieën met diverse uitgangspunten en voorwaarden zoals teruggave van de concessie aan het einde van de looptijd, beperkingen in onderhoudsbudget enz. Dit om het meest optimale investeringsplan te kunnen bepalen.
 • Training van APRR-teams over de Oxand methodologie en het gebruik van software Oxand Simeo ™
 • Ondersteuning bij verandermanagement (communicatie, training, processen)

RESULTAAT

 • Structureren en kapitaliseren van de kennis van de infrastructuur op een uniforme en gecentraliseerde wijze
 • Toekomst (voorspellende) visie van de conditie en veroudering van de infrastructuur tot einde van concessie en de benodigde investeringen voor onderhoud
 • Optimalisatie van de onderhoudskosten
 • Onderbouwd en risicogestuurd het meerjaren onderhoudsplan opstellen met software
 • Duurzame methodologie en software om het einde van de concessie/exploitatiefase voor te bereiden

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™