Gestion des actifs hydroélectriques

PROJECT INTRODUCTIE

De elektriteitsmarkt wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door lage tarieven, waardoor de rentabiliteit van waterkrachtcentrales in gevaar komt. Alpiq wil hun investeringsplan objectief maken, waarbij rekening gehouden wordt met de prestatie- en beschikbaarheidsbelangen en uitdagingen.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Data analyse.
  • Risicoanalyse, risicomapping en het in kaart brengen van de risico ontwikkeling en toekomstige risico’s.
  • Simulaties van verschillende investerings- en afstotings-/verkoopstrategieën.
  • Identificeren van een optimaal scenario voor CAPEX en OPEX.

RESULTAAT

  • Objectieve onderbouwing om de OPEX en CAPEX kosten met 30% te verlagen over 5 jaar, met behoud van de beoogde KPI’s (netto contante waarde, beschikbaarheid enz).
  • Optimaal investeringsscenario voor een stijging van de netto contante waarde van het assetportfolio van 10% over 20 jaar.

Deze casestudy is uitgevoerd met Oxand Simeo™