Archieven: Case Studies

Case Studies


Investeringsprogramma voor het assetportfolio van bruggen en snelwegen van APPR

APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) is een grote private wegbeheerder in het oosten van Frankrijk met een concessie voor het beheer van een autosnelwegennet met een lengte van 2.323 kilometer en circa 3.000 bruggen. APRR wil een meerjaren onderhoudsinvesteringsplan tot het einde van hun concessie (2035). Ze willen de benodigde onderhoudsacties kunnen proriteren en onderbouwen en de kennis en data van het asset portfolio kapitaliseren.


Alpiq: Optimalisatie van de investeringsstrategie voor het asset portfolio

Alpiq has received the ISO 55’001:2014 certification for its hydroelectric plant management. This certification attests the skills and expertise of the company in the field of managing hydroelectric power plants. Alpiq is the first electricity company in Europe and the first company in Switzerland to obtain the ISO 55’001 certification…Dynamisch onderhoudsprogramma voor het Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie in Frankrijk heeft op de locatie Versailles te maken met uitdagingen. Zoals verouderende bestaande infrastructuur, veranderingen in functionele behoefte en veranderingen in de sociaaleconomische omgeving. Het Ministerie wil een dynamisch (lange termijn) onderhoudsprogramma opstellen om de aanpassingen aan de locatie te optimaliseren, als ook de uitgaven.
Het Ministerie van Defensie in Frankrijk voert een audit uit op de assets

Het Ministerie van Defensie is gestart met een zeer uitgebreide audit van het strategisch technisch portfolio. Dit portfolio omvat onder andere de volgende assets: waterbehandeling, ICPE-installaties, pyrotechniek en brandstof. Het doel van de audit is om de kennis van het portfolio te vergroten om vervolgens een onderbouwd onderhoudsprogramma op te kunnen stellen voor de komende 20 jaar.