• Media Center

<< back

Mrt-2015 | Workshop Asset Management game ism PPS Netwerk

In samenwerking met PPS Netwerk wordt op 5 maart wederom een Workshop Asset Management game georganiseerd met onder andere provincies en waterschappen als deelnemers.

Asset owners zoals gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de conditie van verschillende assets zoals gebouwen, wegen en waterwerken. De waarde hiervan is afhankelijk van de conditie waarin de assets zich bevinden. Op dit moment is er een wereldwijde tendens van technische veroudering van assets als ook een verandering van contractvormen waarbij de verantwoordelijkheid van het onderhoud steeds meer verschuift naar (externe) private partijen. Bovendien heeft de economische en financiële situatie er toe geleid dat meer en meer taken met minder middelen moeten worden gedaan. Hierdoor wordt een onderbouwde en aantoonbare besluitvorming, waar strategische investeringen in fysieke asset portfolio beheer worden gedaan steeds belangrijker. Steeds meer partijen kijken daarom nadrukkelijk naar het opzetten en invoeren van de ISO 55000.

ISO 55000 is de nieuwe internationale norm voor Asset Management. Deze norm geeft eigenaren en managers een instrument in handen om hun assets gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, risicogestuurde, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Om inzichtelijk te maken hoe u als asset owner en/of asset manager de juiste balans maakt tussen het maken van investeringen- en onderhoudskosten, het beheersen en opvangen van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen en de prestatie van uw assets, worden door OXAND en PPS Netwerk Nederland een aantal workshops georganiseerd waarin de Asset Management Game gespeeld wordt.

Asset Management Game
In deze game beheert ieder team een portfolio van assets, waarbij het doel is om zoveel mogelijk waarde te creëren. Waarde creëren gebeurt door te investeren in nieuwe assets of door de bestaande assets te verbeteren door onderhoud aan of vernieuwing van een asset. Ook worden de asset owners geconfonteerd met risico’s en kansen gedurende het spel en worden beschikbaarheidsvergoeding en kortingen opgelegd die de totale waarde van de assets. Meer info is ook te vinden op PPS Netwerk.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018