• Media Center

<< back

Mrt-2015 | Onderzoek naar PMS ontwikkeling en verbetering

Besluitvorming in aanbestedingen zijn om twee hoofdredenen cruciaal voor DBFM aannemers. Ten eerste hebben beslissingen grote invloed op het ontwerp, het bod en dus veiligstellen van het contract. Ten tweede hebben beslissingen in vroege aanbestedingsfases een grote consequenties voor prestaties van het project in latere stadia. Dit laatste is een direct gevolg van de life-cycle benadering in DBFM contracten welke vereist dat aannemers project prestaties verantwoorden die in lijn zijn met contractuele vereisten en die periodieke betaling in overeenstemming met die eisen regelt. Met dat doel heeft Oxand voor een aantal projecten prestatiemeetsystemen (PMS) die de contractuele vereisten vertalen in gemonetarizeerde periodieke prestatie rapportages. Vanuit dit perspectief functioneert een PMS als een verantwoordingsmechanisme en kassa in de uitvoeringsfases terwijl mogelijkheden om de informatie te gebruiken en prestaties van het project te verbeteren beperkt zijn.

Alhoewel eerdere beschikbaarheid van PMS informatie erg waardevol is voor aannemers, vervroegt eerdere PMS ontwikkeling ook uitgaven terwijl gunning van het contract onzeker is. Martijn Driesprong richt zich met zijn afstudeeronderzoek daarom op besluitvorming in de aanbesteding die leidt tot het finale bod en heeft tot doel om relevante informatie behoefte van aannemers in aanbestedingsfases te identificeren – wat is relevant beslissingsinformatie, welke modellen worden gebruikt en wat ontbreekt.

Inzicht in huidig gebruik van modellen en hiaten in informatiebeschikbaarheid geeft Oxand de mogelijkheid om elementen van PMS ontwikkeling te vervroegen en andersom, om PMS ontwikkeling te verbeteren met inzicht van huidige modellen.

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 346 283 090.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018