• Media Center

<< back

Juni | Bijeenkomst Life Cycle Costing ‘Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten over de levensduur van projecten’

In juni organiseerden PPS Netwerk en OXAND een bijeenkomst en game over Life Cycle Costing ‘hoe krijg ik inzicht in mijn kosten over de levensduur van bouwprojecten?’

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben allen te maken met verouderde assets zoals gebouwen, wegen en waterwerken. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van contractvormen waarbij de verantwoordelijkheid van het onderhoud steeds meer verschuift naar (externe) private partijen, mede omdat opdrachtgevers meer en meer taken met minder middelen moeten doen.

Om enerzijds de kosten laag te houden en tegelijkertijd hoogstaande kwaliteit te borgen, kijken steeds meer opdrachtgevers naar de voordelen en mogelijkheden van geïntegreerde contracten (zoals DBM en DBFM). Daarbij ligt de nadruk niet alleen op de bouw -en investeringskosten maar ook op de onderhoudskosten. Professioneel Asset Management zorgt voor het maken van juiste balans tussen investeringen- en onderhoudskosten, het beheersen en opvangen van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen en de prestatie van uw assets. Om een goed beeld te krijgen van deze kosten is een analyse van de levenscyclus kosten (LCC) noodzakelijk geworden.

Life Cycle Costing (LCC) bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst over LCC krijgen de deelnemers middels een game gevoel voor de samenhang tussen de verschillende kosten tijdens een DBFM-project. Tenderteams strijden tegen elkaar en concurreren om een project aan te bieden met minimale levensduur kosten. Tijdens de game wordt gevraagd om een combinatie te kiezen van ontwerpvarianten, een onderhoudsprogramma en een risicopot.

De ogenschijnlijke voordelige keuzes over de lange termijn pakken slechter uit dan gedacht. Haalt uw team het project binnen? En is uw aanbieding wel zo winstgevend als gedacht? Wat zijn de risico’s van uw keuzes? Ontdek het in de LCC game!

Doelstelling
Doelstelling van de game is bewustwording van total cost of ownership. Relatief dure investeringen verdienen zich terug in de onderhoudsfase. Het spel bewijst dat afwegingen die op gevoel goed lijken te zijn, na berekening met inachtneming van risico’s vaak het tegenovergestelde resultaat opleveren.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018