• Media Center

<< back

Juni | Bijeenkomst ‘Welke strategische keuzes maak ik als opdrachtgever voor het onderhouden van assets?’

PPS Netwerk en OXAND hebben een bijeenkomst georganiseerd over de impact van onderhoudskeuzes op prestaties en kosten op de korte en lange termijn.

Publieke & private opdrachtgevers hebben steeds vaker te maken met verouderde assets (o.a. gebouwen, wegen, dijken, waterwerken). De (kennis over) conditiestaat hiervan bepaalt of renovatie nodig is of vervanging. Geen kennis over de conditie van uw assets of een slechte staat kan namelijk onveilige situaties veroorzaken en moet worden aangepakt. Naast bovenstaande situatie moeten opdrachtgevers steeds meer taken uitvoeren met minder capaciteit en budget, inspelen op snelle technologische ontwikkelingen en zien we daardoor ook een verschuiving van traditionele contracten (alles zelf verzinnen en uitvoeren) naar meer geïntegreerde contracten (niet kerntaken/risico’s aan de markt overlaten met focus op levensduur).

Onderhoud kost geld en daarom dient inefficiënt en onnodig onderhoud te worden voorkomen. Maar met de juiste strategische keuzes kan investering in onderhoud over de levensduur van het project worden terugverdiend. In een interactieve middagbijeenkomst is uitgelegd welke duurzame aanpak en oplossingen er zijn om de conditie van verouderde assets weer op peil te brengen en langjarig op peil te (onder)houden binnen het beschikbare budget. Welke keuzes maak ik nu juist wel of niet, welk onderhoudsplan past bij mijn opgave en hoe implementeer ik deze?

Aan de hand van praktijkcasus zijn 3 fasen doorlopen:

1. Kennis: oorzaak en het gevolg van de veroudering
2. Risicoanalyse: risico’s bepalen en risico’s inschatten
3. Scenario’s en budget: Scope bepalen, modelleren/groeperen en bepalen van de onderhoudsstrategie

Tevens zijn de do’s en don’ts van het langjarig onderhouden van assets aan de orde gekomen en is stilgestaan hoe de kennis over de veroudering beter benut kan worden om uw assets te verbeteren en wat de impact van onderhoudskeuzes is op prestaties en kosten op zowel korte als lange termijn

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018