• Media Center

<< back

Febr-2015 | Iter Fidelis heet Oxand!

Oxand is de naam van onze moederorganisatie, die 12 jaar geleden is opgericht in Fontainebleau in Frankrijk en inmiddels 10 vestigingen heeft in Europa en Noord Amerika. Een naam die voor één en dezelfde internationale missie staat: “To unlock value from your assets”, door het bieden van totaaloplossingen in asset, ageing & risk management. Door onze aanpak, kennis en ondersteunende tools stellen we onze klanten in staat om gedurende de gehele levenscyclus van hun assets onderbouwd, met de juiste informatie, beslissingen te nemen. Dit leidt tot betere financiële resultaten, het beperkt de risico’s én het verbetert de prestaties van de assets en hiermee ook de reputatie van onze klanten.

Vanuit de vestigingen in Europa en Noord-Amerika werkt Oxand voor investeerders, asset owners, aannemers en managers in diverse industrieën: Olie & Gas, Nucleair,Wind &  Water Energie, Spoor, Wegen & Waterwegen en Publieke & Private Eigendommen. De afgelopen jaren hebben wij in Nederland als Iter Fidelis een brede klantenkring opgebouwd. Aanvankelijk waren wij vooral actief voor aannemers in de weg- en waterbouw. De afgelopen jaren hebben wij ook publieke opdrachtgevers geadviseerd en zijn wij actief geworden in andere industrieën.

De komende jaren gaan we ons met onze Oxand-collega’s wereldwijd verder toeleggen op het beheersen van risico’s, informatie, organisatie en financiën in grote projecten met nieuwe geïntegreerde contractvormen. Wij gaan daarvoor in Nederland meer gebruik maken van de, in de Oxand Group, opgebouwde kennis, die zich uitstrekt over met name asset owners in offshore, nucleaire installaties, waterkracht- en windenergie en spoor- en electriciteitsnetwerken.

Kerncijfers Oxand:

  • Analyse van assets met een totale waarde van €b 1.150;
  • > 1.000 projecten wereldwijd;
  • 150 veelzijdig opgeleide experts (MSC, PHD);
  • 250 wetenschappelijke en technische publicaties.

Buiten onze naamsverandering, verandert er niets aan de samenwerking met onze klanten en leveranciers.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018